نیکروز اراک

دی ۲۰, ۱۳۹۶
رادیاتور شیشه ای

شیشه بین پله

no-repeat;center top;; auto #CCCCCC شیشه بین پله ای کد طرح:۴ #CCCCCC شیشه بین پله ای کد طرح:۵ #CCCCCC شیشه بین پله ای کد طرح:۶ #CCCCCC شیشه […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶
چاپ روی MDF

درب های تصویری

#CCCCCC درب تصویری کد طرح:۱ #CCCCCC درب تصویری کد طرح:۱۵ #CCCCCC درب تصویری کد طرح:۱۶ #CCCCCC درب تصویری کد طرح:۲۰ #CCCCCC درب تصویری کد طرح:۲۴ #CCCCCC […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶
آسمان مجازی

آسمان مجازی

داستان دقیقا از زمانی شروع شد که طبیعت از ما فاصله گرفت و همچون کودکی که از آغوش مادرش فاصله گرفته باشد ،شرکت نیکروز تمام تلاش […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶
آسمان مجازی

آسمان مجازی

داستان دقیقا از زمانی شروع شد که طبیعت از ما فاصله گرفت و همچون کودکی که از آغوش مادرش فاصله گرفته باشد ،شرکت نیکروز تمام تلاش […]
دی ۱۶, ۱۳۹۶

نمونه کارهای آسمان آبی و ابری

دی ۱۴, ۱۳۹۶

نمونه کار های آسمان بهاری

دی ۱۴, ۱۳۹۶

نمونه کارهای آسمان شب

#CCCCCC آسمان شب کد طرح:p13 #CCCCCC آسمان شب کد طرح:p18 #CCCCCC آسمان شب کد طرح:p15 #CCCCCC آسمان شب کد طرح:p14 #CCCCCC آسمان شب کد طرح:p16 #CCCCCC […]
دی ۱۴, ۱۳۹۶

نمونه کارهای آسمان بهاری

#CCCCCC آسمان بهاری کد طرح:۰۶۴ #CCCCCC آسمان بهاری کد طرح:۰۱۰ #CCCCCC آسمان بهاری کد طرح:۰۱۲ #CCCCCC آسمان بهاری کد طرح:۰۲۶ #CCCCCC آسمان بهاری کد طرح:۰۵۰ #CCCCCC […]
دی ۱۲, ۱۳۹۶

نمونه کارهای آسمان شناگر و دریا

#CCCCCC شناگر کد طرح:t1 #CCCCCC شناگر کد طرح:t5 #CCCCCC شناگر کد طرح:t6 #CCCCCC شناگر کد طرح:t7 #CCCCCC شناگر کد طرح:t8 #CCCCCC شناگر کد طرح:t9 #CCCCCC شناگر […]