با توجه به فعالیت های شرکت نیکروز در نظر داریم در این دو ماه اخیر فروش و اعطای نمایندگی کفپوش سه بعدی را برای نماینده های خود با فروش ویژه ای در اختیارشان قرار دهیم.